Özel Arama


   
 
  BRÜKSEL İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BRÜKSEL İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

 

Uzman öğretim kadrosuyla akademik düzeyde eğitim sunmak için, araştırmacı, eğitimci, imam /hatip ve manevi rehber olmak isteyenlere hizmet kapılarımizı açmış durumdayız. 2007-2008 akademik eğitim yılı, 01 ekim 2007'den itibaren eğitime başlamıştır.

NEDEN BRÜKSEL İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ?

Avrupa’da sayıları her geçen gün artmakta olan müslümanların beraberce yaşadıkları toplumla sağlıklı kültürel ilişkiler kurabilmek ve kendi kimliklerini koruyabilmeleri için İslami eğitime olan ihtiyaçları her gün biraz daha artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla bir taraftan 2002 yılında Brüksel’de kurulan Arap Dili ve İslam Enstitüsü dini ilimleri tedris etmeye devam ederken,. diğer taraftan üst düzeyde araştırmacı, eğitimci, imam-hatip ve manevi rehberler yetiştirmek, İslam kültürünün müslümanlar arasında yaşatılmasına, ayrıca müslümanların içinde yaşadıkları toplumlara bilimsel ve kültürel açıdan katkıda bulunmalarını sağlamak üzere, Brüksel mahkemesinin 890- 383289 no'lu kararıyla 27 haziran 2007 tarihinde Brüksel İslami İlimler Fakültesi resmen kurulmuştur.

FAKÜLTENİN HEDEF VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Brüksel İslami İlimler Fakültesi, özerk ve üst düzeyde bir akademik anlayışı benimseyerek müslüman toplumların ilmi seviyelerinin yükselişini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ilkeyi korurken her türlü dogmatik anlayıştan, kişisel tahakkümden, ehl-i sünnet dışı yorumlardan uzak kalmayı ve gerçek islam inancının esaslarını öğretmeyi öngörmektedir. Bunun yanında Avrupa’daki müslüman azınlığın dini ihtiyaçlarını gidermeye ve problemleriyle ilgilenmeye özen gösterecektir.

Fakültemiz belirlenen hedeflerini gerçekleştirirken bilimsel çalışma gruplarıyla yardımlaşarak işbirliği içerisinde olacaktır. Bununla birlikte, fakülte idaresi, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında dayanışmayı sağlayarak bu hedeflerini gerçekleştirmeye doğru gidecektir.

Brüksel İslami İlimler Fakültesi, bir taraftan sözü edilen çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan içinde yaşadığı Belçika toplumu ile entegrasyonu sağlamak için akademik, dini, kültürel ve sosyal kurum ve kuruluşlarla irtibatlar kurarak onlarla dayanışma içerisinde olacak ve görüş alışverişinde bulunacak, müslüman azınlıkların kültürel ve dini haklarını, örf ve adetlerini, özetle kimliğini korumak için çalışmalarını sürdürecektir.

Fakültemizin hedeflerini maddeler halinde ifade etmek istersek :

1-Batıda İslam dininin gercek imajını müspet şekilde sunacak akademik düzeyde ilim adamları yetiştirmek.

2- Günümüz şartları içerisinde İslami değerleri aktif hale getirerek insanlığın gelişmesine katkıda bulunmak.


3- Avrupa ve özellikle Belçika’daki müslüman azınlıkların karşılaştıkları her türlü dinî sorunlara çözümler üretmek.

4- Adalet, samimiyet ve hoşgörü gibi İnsani ve ve ahlaki değerlere saygılı olan belirgin bir müslüman kimliği oluşturmak.

5- Müslüman azınlıkların, Batı’daki farklı kültüre sahip toplumlarla yaşama yollarını araştırmak gibi hedefler gelmektedir.

- AKADEMİK BİRİMLERİ
FSIB iki aşamalı akademik eğitim programını kapsamaktadır :

1. Arap Dili Enstitüsü :
Arapça dilini öğreten ve başlangıç seviyesinde İslami ilimlerin okutulduğu iki yıllık bir enstitüdür. Hedefi öğrenciyi fakülte’ye hazırlamaktır. Ayrıca ihtiyaç görülürse,Türkçe bölümünün açılması düşünülmektedir. İslam Enstitüsünde öğrenim görecek öğrenciler mezun olduklarında fakülteye kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar.

2. İslami İlimler Fakültesi :
Üç + iki yıl süreli eğitim programı üzerine oturtulmuş olan fakültemizde, lisans, master öğrenimi yapılması planlanmıştır. Lisansta üç yıl, master de iki yıl olmak üzere İslami ilimler alanında akademik düzeyde ciddi bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Fakültemiz, master ve doktora programını Rotterdam’da bulunan Avrupa İslam Üniversitesinin işbirliğiyle yürütecektir.

Fakültemizin ders müfredatı, İslam ve Batı dünyasında tanınmış üniversitelerinin akademik programlarından yararlanarak hazırlanmıştır. Eğitim dili Arapça ve Fransızcadır.
- KABUL ŞARTLARI
1- AB. ülkelerinde resmi oturuma sahip olmak.
2- Lise veya lise dengi diplomayı elde etmiş olmak.
3- Kayıt dosyası için öğrenci işlerinden temin edilen evrakları
doldurmak.
4- Fakültenin iç yönetmeliğine uygun kişi olmak.
5- Kayıt üçretini ödemiş olmak.
6- Akademik müesseselerden alınmış, aynı akademik düzeye sahip
belge veya diplomalarının denkliğini tanzim edecek yetkili merci
fakültenin yönetim kuruludur.
7- İslam enstitüsüne kayıt yaptıracak öğrencilerin 18 yaşını doldurmuş
olmaları gerekir.

senolberk adlı kişiyi Twitter'da takip etşu fâni âlemde şerefsizce yaşayanlara... Âdiliğinize boncuk takın ki NaZaR değmesin...
 
www.senolberk.tr.gg
FACEBOOK Şenol BERK
 
Reklam
 
güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır...BEDİÜZZAMAN
 

ISTANBUL

şenol berk
 
TAMAMEN KİŞİSEL...online
 
Bugün 10 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

ANASAYFA   KUR'AN-KERİM   RİSALE-İNUR   FIKIH   İYİHABER   BİLİYORMUSUN   YAZARLAR   MAKALE   İLAHİ   MÜZİK   VİDEO   FİLMİZLE   SOHBETDİNLE   GALERİ   RD-TV   LİNKLER   FORUM   ZİYARETCİDEFTERİ

Özel Arama