Özel Arama


   
 
  namaz...

NAMAZ


Akıl ve baliğ olan yani erginlik çağına gelen her müslümanın hergün beş vakit namaz kılması farzdır. Bir namazın vakti gelince, bu namazı kılmaya başladığı vakit, kılması farz olur. Kılmadı ise, vaktin sonunda, yanî vaktin çıkmasına, abdest alıp namaza başlayacak kadar zaman kalınca, kılması farz olur.

Özrü yok iken kılmadan vakit çıkarsa, büyük günâh olur. Özrü olanın da, olmıyanın da, kazâ etmeleri farz olur. Yeni müslüman olana önce namazın şartlarını öğrenmek farz olur. Öğrendikten sonra, kılması da farz olur.

Beş vakit namaz, kırk rek'at eder. Bunlardan onyedi rek’ati farzdır. Üç rek’ati vâciptir. Yirmi rek’ati sünnettir. Şöyle ki:

Sabah namazı Dört rek'attir. Önce, iki rek'at sünneti, sonra iki rek'at de farzı kılınır. Bu sünnet, çok kuvvetlidir. Vâcip diyenler de vardır.

Öğle namazı On rek'attir. Önce, dört rek'at ilk sünneti, sonra dört rek'at farzı, farzdan sonra da iki rek’at son sünneti kılınır.

İkindi namazı Sekiz rek'attir. Önce, dört rek'at sünneti, sonra dört rek'at farzı kılınır.

Akşam namazı Beş rek'attir. Önce üç rek'at farzı, sonra iki rek'at sünneti kılınır.

Yatsı namazı Onüç rek'attir. Önce, dört rek'at sünnet, sonra dört rek'at farz, sonra iki rek'at son sünnet, bundan sonra üç rek'at, Vitir namazı kılınır.

İkindi ve yatsının ilk sünnetleri, “Gayr-i müekkede”dir. Bunların ikinci rek'atlerinde otururken, Ettehiyyâtü... den sonra, Allahümme salli alâ... sonra... Bârik alâ... sonuna kadar okunur. Ayağa kalkınca, üçüncü rek’atte, önce Besmele çekmeden, Sübhâneke... okunur, hâlbuki, öğle namazının ilk sünneti “Müekked”dir. Yanî, kuvvetle emrolunmuştur. Sevâbı daha çoktur. Bunda, birinci oturuşta, farzlarda olduğu gibi, yalnız Ettehiyyâtü okunup, sonra üçüncü rek’at için, hemen ayağa kalkılır. Kalkınca, önce Besmele çekip, doğruca Fâtiha okunur.

Birinci rek’at, namaza durunca, diğer rek'atler ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rek'at ise, selâm verinciye kadar devam eder. İki rek’atten az namaz olmaz. Akşamın farzı ile vitirden başka, her namaz, çift rek’atlidir. İkinci secdeden sonra, çift rek’atlerde oturulur.

Herbir rek’atte namazın farzları, vâcipleri, sünne tleri, müfsidleri ve mekrûhları vardır.


Cenâb-i Hakk'a ve Peygamber Efendimiz'e imandan sonra Islâmin sartlarinin en büyügü ve en mühimmi namazdir. Namaz îmânin alâmetidir. Bütün ilâhî dinlerde namaz ibâdeti vardir.

Namazin farzlari onikidir. Namazin disindaki farzlarina sart, içindeki farzlarina ise rükün denir.

Namazin Sartlari
1. Hadesten tahâret,
2. Necâsetten tahâret,
3. Setr-i avret,
4. Istikbâli-i Kible,
5. Vakit,
6. Niyet.

Namazin Rükünleri
1. Iftitah tekbiri,
2. Kiyam,
3. Kiraat,
4. Rukû,
5. Secde,
6. Kaade-i Ahîre.

Namazin sartlarindan birincisi hadesten tahârettir.

Hades iki kisimdir:

Küçük hades: Abdesti olmamaktir.
Büyük hades: Cünüb olmak, ayrica kadinlarin lohusa veya hayizli (aybasi hâli) olmasidir.

Kadin olsun erkek olsun; namaz kilacak kimselerin abdestsiz ise abdest almasi, cünüp ise gusletmesi yani bütün vücutlarini yikamalari sarttir. Kadinlarin da lohusalik ve aybasi hallerinden sonra da gusletmeleri farzdir.

Namazin sartlarindan ikincisi necâsetten tahârettir. Yani namaz kilacagi yerde, bedeninde veya elbisesinde namazin kilinmasina mâni olacak pislik varsa temizlemektir.

Necaset iki kisimdir:

1. Agir (galiz) necâset: Insanin ön ve arkadan çikan pisligi, eti yenmeyen hayvanlarin sidigi, diskisi ve salyasi, tavuk, kaz ve ördegin diskisi, kan, irin, meni, mezi, vedi, agiz dolusu gelen kusuntu, sarap ve diger haram içkiler. Bu necâsetlerden kati olanlarin 3,2 gramdan fazlasi, sivi olanlarin ise el ayasi kadar veya daha fazlasi namaza manidir.
2. Hafif necâset: Atin sidigi, eti yenen ehil ve yabani hayvanlarin pisligi, eti yenmeyen kuslarin diskisidir. Bu necâsetler, isabet ettigi uzvun veya elbisenin dörtte birinden fazla ise namaza manidir.

Namazin sartlarindan üçüncüsü setr-i avret, yâni avret mahallini örtmektir. Avret mahalli, insan vücûdunda baskalari tarafindan görülmesi ve gösterilmesi haram olan yerlerdir. Erkeklerin avret mahalli, göbeginden diz kapaginin alt kismina kadardir. Kadinlarin ise, bileklerine kadar elleri, topuklarina kadar ayaklari ve yüzleri hariç bütün vücutlari avret mahallidir.

Namazin sartlarindan dördüncüsü istikbâl-i kibledir. Istikbâl-i kible, Mekke'de Kâbe'yi görenler için tam Kâbe'ye dogru dönmektir. Uzakta olmalari sebebiyle Kâbeyi göremeyelerin ise Kâbe tarafina dönmeleri kâfîdir.

Namazin sartlarindan besincisi vakit, yâni her namazi vakti girince kilmaktir. Vakti girmeden kilinan namaz edâ edilmis olmaz.

Namaz vakitleri her beldeye göre hazirlanan takvimlerle tesbit edilmistir.

Namazin sartlarindan altincisi niyet, yâni Allâh rizâsi için namaz kilmayi dilemek ve hangi namazi kilacagini bilmektir.

Niyet kalb ile yapilir. Dil ile söylendigi halde kalbden niyet edilmezse namaza niyet edilmis olmaz. Imâm-i Rabbânî Hazretlerinin, Mektubât-i Serîf, birinci cild, 186'nci mektupta buyurduklarina göre: Dil ile niyyet câiz olunca, çok kimse yalniz dil ile niyet ederek, kalb ile niyeti terk ediyor. Böylece namazin farzlarindan biri olan kalb ile niyet yok oluyor. Namaz kabul olmuyor. O halde, niyeti dil ile degil, kalb ile yapmalidir. Farz namazlarda, bayram ve vitir namazlarinda niyeti belirtmek lâzimdir. Meselâ; "Bugünkü sabah namazina veya cuma namazina veya vitir namazina veya bayram namazina" diye niyet edilir.

Nâfile namazlarda sadece "Namaz kilmaya" niyet etmek kâfi gelir.

Namazin rükünlerinden birincisi iftitah tekbiri yâni namaza "Allâhü Ekber" diyerek baslamaktir. Tekbir alirken ilk heceyi (Aaallâhü) seklinde uzatmak câiz degildir. Bunu yapan, namaza girmemis olur. Namaz içinde yaparsa namazi bozulur.

Namazin rükünlerinden ikincisi kiyam yâni ayakta durmaktir. Kiyam, farz ve vâcip namazlarda sarttir. Ayakta durmaya imkâni olanin oturarak kilmasi câiz degildir. Sabah namazinin sünneti disinda, sünnet ve müstehap namazlar, bir özür bulunmasa da oturarak kilinabilir. Fakat, efdâl olan ayakta kilmaktir.

Namazin rükünlerinden üçüncüsü kirâattir. Bu da namaz kilanin kendisi isitecek derecede Kur'ân-i Kerîm âyetlerinden bir mikdar okumasidir.

Kirâat, vitir ile nâfilelerin ve iki rek'atli farzlarin her rek'atinde, dört rek'atli farzlarin ise ilk iki rek'âtinde farzdir. Son iki rek'âtinde okumak ise sünnettir.

Farz olan kirâat miktari, üç kisa âyet veya bu miktarda uzun bir âyettir.

Namazin rükünlerinden dördüncüsü rükûdur.

Rükû, kiyamda kirâati bitirdikten sonra, bas ile arka düz olacak sekilde egilmektir. Bu esnada kadinlar, parmaklarini dizkapaklari üzerine kor. Erkekler ise, parmaklariyla kavrayarak diz kapaklari üzerine kor.

Oturarak namaz kilan, rükû' için basini dizleri hizâsina kadar eger.

Namazin rükünlerinden besincisi secdedir.

Secde, rükû'dan dogrulduktan sonra alnini, burnunu, iki ayaginin parmak uçlarini, iki eli ile iki dizini yani toplam yedi âzasini yere koymaktir. Secdede gözler burnun iki yanina bakar. Eller yüzün hemen iki yaninda, parmaklar kapali ve kibleye dogru tutulur.

Namazin rükünlerinden altincisi ka'de-i ahîredir ki, son oturus demektir.

Ka'de-i ahîre, namazin sonundaki oturusta "Et-tehiyyâtü"yü okuyacak kadar oturmaktir.

Kaadede erkekler, sag ayaklarinin parmaklari kibleye gelecek sekilde çevirir ve sol ayagini yatirarak iki ayagi üzerine oturur. Kadinlar ise iki ayaklarini saga çikararak uyluklari üzerine oturur. Kadinlarin bu oturma sekline teverrük denir. Kaadede eller dizlerin üzerine kibleye dogru serbest olarak konur.NAMAZLA İLGİLİ BİLGİLER


Namazin Vacibleri

1) Namaza "Allahu Ekber"sözü ile baslamak.
2) Farz namazlarin ilk iki rek'atinda, nafile namazlarin her rek'atinda Fatiha suresini okumak.
3) Farz namazlarinin ilk iki rek'atinda, vitir ve nafile namazlarin her rek'atinda Fatihadan sonra sûre veya ayet okumak.
4) Fatihayi sureden önce okumak.
5) Secdede alin ile beraber burnu da yere koymak.
6) Üç ve dört rek'atli namazlarin ikinci rek'atinda oturmak (Buna ka'de-i ûlâ=birinci oturus
7) Namazlardaki birinci oturus ile son oturuslarda ettehiyyatü'yü okumak.
Cemaatle kilindigi zaman sabah, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarinin her rek'atinda, aksam ve yatsi namazlarinin ilk iki rek'atinda imamin fatiha ve sureyi açiktan, ögle ve ikindi namazlarinda ise, gizlice okumasi.
9) Imama uyan cemaatin fatiha ve sureyi okumayip susmasi.
10) Vitir namazinda kunut tekbiri almak ve kunut dualarini okumak.
11) Bayram namazlarinda alinan ilâve tekbirler.
12) Ta'dili erkân, yâni ayakta iken dosdogru, rükûda dümdüz olmak (Kadinlar biraz meyilli dururlar), rükûdan kalkinca iyice dogrulmak, iki secde arasinda tam oturmak.
13) Namazin sonunda saga ve sola selâm vermek.
14) Namazda yanilma olursa sehiv secdesi yapmak.

Namazin Sünnetleri

1) Bes vakit namaz ile Cuma Namazi için ezan ve kamet getirmek
2) Iftitah tekbirini alirken elleri yukariya kaldirmak
3) Sübhaneke ve Eûzu-Besmele'yi sessizce okumak
4) Sag eli sol el üzerine koymak
5) Fatiha'dan sonra gizlice 'amin' demek
6) Rükû ve secdeye egilip kalkarken alinan tekbirler
7) Rüku ve secde tesbihleri. ( Rukû'da üç defa "SÜBHANE RABBIYE'L AZÎM" ve her iki secdede üçer defa SÜBHANE RABBIYE'L ÂLÂ" demek.)
Rukü'dan dogrulunca "SEMIALLAHU LIMEN HAMIDEH" ve hemen arkasindan "RABBENA LEKE'L HAMD" demek.
9) Kiyamda bir özür bulunmadigi takdirde iki ayagin arasini dört parmak kadar açik bulundurmak.
10) Rukü'da parmaklar açiK olarak dizleri tutmak, dizleri, dirsekleri dik ve sirti bas ile dümdüz halde bulundurmak.
11) Secdeye varirken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü vere koymak. Secdeden kalkarken önce yüzü, sonra elleri, sonra dizleri kaldirmak.
12) Tahiyyati sessizce okumak.
13) Selama sagdan baslamak
14) Sütre edinmek (Önü açik yerde namaz kilarken önüne sütre koymak)


Namazi Bozan Seyler

1) Namazda konusmak.
2) Birsey yemek veya içmek.
3) Kendi isitecegi kadar gülmek (yanindakilerin isitecegi kadar gülerse abdesti de bozulur.)
4) Birine selâm vermek veya verilen selâmi almak.
5) Gögsünü kibleden çevirmek.
6) Dünyaya âit bir seyden veya bir agridan dolayi aglamak "ah" demek. (Allah korkusundan dolayi aglamak namazi bozmaz.)
7) Öksürügü yok iken öksürmeye çalismak. (Elde olmayarak normal gelen öksürük namazi bozmaz.)
Namazda bir is yapmaya çalismak.
9) Bir seye üflemek.
10) Kur'an'i, manasi bozulacak sekilde yanlis okumak.
11) Ayeti mushaf'a bakarak (yüzünden) okumak.
12) Namazda abdesti bozulmak.
13) Teyemmüm eden kimsenin namazda suyu görmesi, mesh müddetinin namazda bitmesi.
14) Sabah namazini kilarken günesin dogmasi.
15) Cemaatle namazda kadinlarla erkeklerin arada bir perde olmadan yanyana bir safta kilmasi.
16) Namazda örtünmesi gereken yerlerin açilmasi ve bu açilmanin bir rükûn yapacak kadar süre devam etmesi.
17) Bayilmak, çildirmak...


Namazin Mekruhlari

1) Sıkışık abdestle namaz kilmak
2) Namazda elbise veya bir baska yerle oynamak
3) Namazda bir yere dayanmak
4) Gerinmek veya esnemek
5) Parmaklari çitlatmak
6) Özürsüz bagdas kurmak
7) Insan yüzüne karsi kilmak
Kiraatta, Kur'an-i Kerimdeki siraya uyulmamasi. Bir sure atlamak
9) Erkeklerin secde ederken kollarini tamamiyla yere dösemeleri
10) Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayagi yerden kesmek ve digerine dayanmak
11) Namazda daha selam vermeden terleri veya yüze dokunmus olan topraklari silmek
12) Namaz içinde, verilen selami el veya bas isaretleriyle almak
13) Ikinci rekatta birinci rekata göre daha uzun okumak
14) Yanmakta olan atese dogru namaz kilmak....


senolberk adlı kişiyi Twitter'da takip etşu fâni âlemde şerefsizce yaşayanlara... Âdiliğinize boncuk takın ki NaZaR değmesin...
 
www.senolberk.tr.gg
FACEBOOK Şenol BERK
 
Reklam
 
güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır...BEDİÜZZAMAN
 

ISTANBUL

şenol berk
 
TAMAMEN KİŞİSEL...online
 
Bugün 10 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

ANASAYFA   KUR'AN-KERİM   RİSALE-İNUR   FIKIH   İYİHABER   BİLİYORMUSUN   YAZARLAR   MAKALE   İLAHİ   MÜZİK   VİDEO   FİLMİZLE   SOHBETDİNLE   GALERİ   RD-TV   LİNKLER   FORUM   ZİYARETCİDEFTERİ

Özel Arama